content image

Geandewei 1-2020

Geandewei 1-2020 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Brand in de kerk - Meditatie Leo Blees; Hij zal regeren, jaar na jaar - Actueel ds. Herman F. de Vries: Ziekenzalving sacrament-waardig - Byldspraak Willem Wilstra: Flechtsje en pylgerje - Jaaroverzicht NBG: Bijbellezer zoekt liefde en licht - Geloofsgetuige Johannes a Lasco - De boekenrubriek Aanbevolen