content image

Geandewei 1 - 2023

Geandewei 1 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 6 januari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 13 januari 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt : Kubus - Meditatie ds. Gerrit Groeneveld: Jezus redt - Persoonlijk Christina Danser: 'Het vergrijp van de zeventien ouderlingen - Geloofsgetuige George Fox - Byldspraak Willem Wilstra: Lokkich nijjier - Achtergrond Maurice Wielenga: Het komende Vrederijk - Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: Eredienstvaardig