content image
content image

Geandewei 10-2019

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 10 mei en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 17 mei.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Aukje de Bildt: Aan alles komt een eind - Meditatie ds. Evert van der Veen: DOESLIEF - Jongeren en de preek: Drie keer anders kijken - Byldspraak Willem Wilstra: Exodus - Synodevergadering: Nieuwe kerkplekken krijgen de ruimte - De kerkdienst (16): Wat legt de voorganger uit? - Geloofsgetuige Nicolaus Ludwig von Zinzendorf - Het Heilige: Wie de religieuze huiver wegdoet, verliest veel - Pinksterfeest 316 Wijnjewoude: Een heel weekeinde feest - Earnewâldster Rûnte / Rotonde: ‘Mei de moed fan de hoop’