content image

Geandewei 10-2020

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 8 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 15 mei 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:


Column Robert Colijn: Even niet... - Meditatie Wiebe Feddema: Een Instituut in beweging - Persoonlijk dr. Jan Dirk Wassenaar: Het blijft sukkelen met 'u' en 'jij' - Byldspraak Willem Wilstra: Smaroalje - Coronavirus: Kerk komt met noodfonds voor gemeenten - Coronavirus:
Online catechese - Geloofsgetuige: Elizabeth Fry - Coronavirus: Besmettelijke ziekten zijn van alle tijden - Mattheus 25 en Bonheuffers mensbeeld: In de naaste hebben we God lief