content image

Geandewei 10 - 2022

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 20 mei 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Zonnebloem - Meditatie da. Hilde Graafland: Geloof je dat? - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Kerk, ik vind je mooi! - Geloofsgetuige Anna Maria van Schurman - Byldspraak Willem Wilstra: Facebook - Persoonlijk Jolanda Tuma: De innerlijke stilte bewaren, midden in het lawaai - Arcadia BOSK en de kerken (2): Niet 'ik', maar 'wij' - Balthasar Bekker uit Metslawier (1): Predikant met een missie, door Sjoerd de Hoop