content image
content image

Geandewei 11-2019

Geandewei 11 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 24 mei en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 31 mei. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Koarte preek - Meditatie ds. Helmer le Cointre: Over opstanding gesproken - Het lijden in het mensbeeld van Bonhoeffer: Deelnemen aan het lijden van God in de wereld - Byldspraak - Willem Wilstra: De knop op it achtersket - Jochem le Cointre:
Cantate op 10 en 15 juni in Koepeltheater - Startzondag: Materiaal 2019 beschikbaar - Geloofsgetuige: Johannes Hermannus Gunning jr. - Column Jannie Dijkstra: Rijk worden - Theaterstuk: Titus komt dicht bij jezelf - Ingezonden: Je winne toch nooit wat… - Christenvervolging:
De dag der benauwdheid