content image

Geandewei 11 - 2021

Geandewei 11 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 4 juni 2021.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Horen, zien en vergaan - Meditatie Wiebe Feddema: Jongeren van de eerste gemeente - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Afscheidsbrief - Byldspraak Willem Wilstra: Moai sûnder wjergea - Achtergrond ds. Doede Wiersma: Persoonsnamen en geloof - Geloofsgetuige Juliana van Norwich - Dorpskerkenbeweging: In coronatijd gemotiveerd en veerkrachtig blijven