content image

Geandewei 11 - 2022

Geandewei 11 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 27 mei en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 3 juni 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Mannen - Meditatie ds. Peter Elzinga: We zijn familie - Actueel Maurice C.J. Wielenga: De Geest doorwaait de wereld in rampspoed - Geloofsgetuige Jan van Opbergen - Byldspraak Willem Wilstra; Metafoar - Balthasar Bekker (2) door Sjoerd de Hoop: Strijd tegen bijgeloof en vooroordelen - Arcadia BOSK en de kerken (3) Interview met ds. Jan-Jaap Stegeman door Alex Riemersma - Achtergrond: De taken van de kerkenraadsvoorzitter