content image
content image

Geandewei 12-2019

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 7 juni en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 14 juni. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: De S-curve - Meditatie ds. Gera den Dikken: Stilte is zendtijd van de Geest - Kinderverhaal bij Pinksteren
De stem van de overkant - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 67 : 3 - Pinksterfeest en open bloeien: God zaait zijn woorden in ons hart - Dorpskerkenbeweging: Toekomst zien in de dorpskerk - Geloofsgetuige Felicia Langer - Ontwikkelingen in Classis Fryslân - Aanbevolen: Cicero en Foar dy - Brieven uit Kiëv (6): Vijftien jaar in Oekraïne