content image

Geandewei 12-2021

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 11 juni 2021 en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 18 juni 2021. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Het Kompas - Een verhaal na Pinksteren door Stephan de Jong: De Zonnekoning - Persoonlijk Nelleke Berntsen: De veelkleurige werkelijkheid - Geloofsgetuige Johannes Tauler - Byldspraak Willem Wilstra: Krêft - Persoonlijk Jolanda Tuma: Gezien en gekend zijn - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: Wil de echte Willibrord opstaan?