content image

Geandewei 12 - 2023

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 9 juni en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 16 juni 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Struikelstenen | Meditatie ds. Peter Elzinga: God is zichtbaar aan het werk | Persoonlijk Jolanda Tuma: Andere tijden | Geloofsgetuige Antoine de Saint-Exupéry | Byldspraak Willem Wilstra: De keizersneed | Boekbesprekingen: Anna Maria en De gewone catechismus | De Joodse wortels van Pinksteren dr. Piet van Midden: Oogsten, de Thora en vuur | Classispredikant Riemer Praamsma: Kleine zetjes geven.