content image

Geandewei 13-2020

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 juni en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 3 juli 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Columm Gryt van der Galiën: In de vlucht binnenvliegen - Meditatie Rudie Koetje: De Geest van de Liefde - Actueel ds. S. Boukes: Deelnemers of toeschouwers? - Geloofsgetuige Johann Chr. Blumhardt sr. - Byldspraak Willem Wilstra; Pylgers - Psalm 122: 1 en 2 - Boekbespreking: Ons leven vieren - Bonhoeffer en Romeinen 8:28: Over een innerlijk erfgoed beschikken - Coronacrisis:
Verbondenheid in de anderhalvemeterkerk