content image

Geandewei 13 - 2021

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 juli en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 9 juli.
In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:
Column Maarten Keijzer: Entrez! - Meditatie Rudie Koetje: Alfa en omega - Babi Jar Maurice Wielenga: Synagoge als nieuwe loot van hoop -
Geloofsgetuige Catharina J.M. Halkes - Byldspraak Willem Wilstra: Ynspiraasje - Zangbundel Harmen Jansen: Een nieuwe psalmberijming zonder oproer - Column Jannie Dijkstra: Overvloed - Persoonsnamen en geloof in God (2) Doede Wiersma: Daniël en zijn vrienden - Achtergrond: Geloofslessen in de Sportkerk