content image
content image

Geandewei 14-2019

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 juli en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 26 juli. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen: Column Sietske Koole: Vakantie - Meditatie ds. Geert van Wieren: Psalm 139: (g)een lied bij liedverlichting - 75 jaar bevrijding: Vier predikanten in oorlogstijd - Byldspraak Willem Wilstra: Sneinskuier - Psalmen: Alles wat mensen meemaken - Geloofsgetuige: John Henry Newton - Zomercolumn Nelleke Berntsen: (Ook vakantie)geluk is niet te koop - Bericht uit Kiëv
Straatnamen - Observatie: Geweldige mensen