content image

Geandewei 14-2020

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 17 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 24 juli. In dit nummer de volgende onderwerpen:
Column Demi Groenevelt: Seconden, minuten, uren... - Meditatie ds. Wybren de Jong: God maakt geen onderscheid - Protestants perspectief: Geldbeheer vraagt om veel geloof - Column Leo Fijen: Kerken in crisistijd - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 146:2 (Nei de koroana) - Kinderverhaal: Kikker - Geloofsgetuige: Titus Brandsma - Boekenrubriek Aanbevolen - Kursus Leauwe yn Fryslân
Ynkoarte ferzy in 2020-2021