content image

Geandewei 14 - 2021

Geandewei 14 is verschenen in de editie Dokkum op vrijdag 23 juli en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Probleemoplosser? - Meditatie ds. Lubbert Adema: Maria en Martha - De mogelijkheid van een time-out:
Wat te doen met lastige ambtsdragers? door dr. Jan Dirk Wassenaar - Geloofsgetuige: Dag Hammarskjöld - Byldspraak Willem Wilstra: Ald resept - Geloof en persoonsnamen (3) Doede Wiersma: De actualiteit van Jeremia - Persoonlijk Maurice Wielenga: Geloofd zij de God die mijn gebed niet afwees