content image

Geandewei 14-2023

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 21 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 28 juli 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Trampolinelessen | Meditaasje Wiebe Feddema: De omkear fan foarbede | Gebarendominee ds. Martin Visser: Dovenland bestaat niet, de dovenwereld wel | Geloofsgetuige Johannes Climacus | Byldspraak Willem Wilstra: Doarstopper | Persoonlijk Nelleke Berntsen: Moddertaartjes aan het strand | Tsjerkepaad/Sprekende Stenen (2) door ds. Siep Boukes: Ruimte voor het Woord | Het mysterie van Psalm 119 (3) door Doede Wiersma: Met Psalm 119 de beschaving redden.