content image
content image

Geandewei 15-2019

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 9 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 16 augustus. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Vertrouwen op de wind - Meditatie ds. Wybren de Jong: Ambassadeurs van de hoop - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Omdenken bij de seizoenen van het leven - Column Jannie Dijkstra: Vertrouwen - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 33:5 - Dorpskerkenbeweging: De tsjerke is iepen - Geloofsgetuige: Geert Grote - Zomercolumn Arjen Bakker: Diepe gesprekken - School & Kerk: Kinderen en kunst, een kleurrijke combinatie