content image

Geandewei 15-2020

Geandewei 15 verschijnt op vrijdag 7 augustus in de editie Drachten en op vrijdag 14 augustus in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Ei - Meditatie ds. Geert van Wieren: Nu weet ik het niet meer - Dorpskerkenbeweging: Laveren tussen online en ontmoeten - Column Jannie Dijkstra: Dankbaarheid - Byldspraak Willem Wilstra: Petear - De Arme kan van Fryslân: Van delen word je rijker - Geloofsgetuige Willem Barnard - Een bijzondere spontane hulpactie voor Kroatische vluchtelingen in Stockholm: Bereidwillig dienstbaar te zijn aan de Here