content image

Geandewei 15 - 2021

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 20 augustus 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: In triuwke oer de râne - Meditatie Jan de Jongh: Vrede, wie durft? - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Macht van de gelovige - Geloofsgetuige Maximilian Kolbe - Byldspraak Willem Wilstra: Geef as kryt - Psalm 1 - Monnikenwerk Jolanda Tuma: Bijdragen aan het welzijn van de samenleving - Kunstenaar op weg naar de honderd: De Ichtus in drie werken van Jentsje Popma (door Alex Riemersma)