content image

Geandewei 15 - 2022

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 12 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o op vrijdag 19 augustus. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Verbinding - Meditatie ds. Inge de Rouwe: De paradox van dienen en ontvangen - Actueel Jolanda Tuma: Perspectiefwisseling - Geloofsgetuige: Edith Stein - Byldspraak Willem Wilstra: Sjongende fûgels - Interview met prof.dr. Theo Boer door Maurice C.J. Wielenga: De term 'voltooid leven' is een eufemisme - Achtergrond Rink Visser: Gestolen kerken? - Opinie Jurjen de Groot: Maak asielopvang kleinschalig en betrek kerken