content image

Geandewei 15-2023

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 11 augustus en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 18 augustus 2023. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Op in bedsje fan blombledsjes - Medidatie ds. Geert van Wieren: De Geest vernieuwt - Actueel ds. Peter Smilde: Artificial intelligence: zegen of vloek? - Bij het einde van 'Geloofsgetuige' - Byldspraak Willem Wilstra: Flearmûzen - Persoonlijk Jolanda Tuma: Wortelen - Tsjerkepaad-Sprekende stenen (3) ds. Siep Boukes: Ruimte voor ontmoeting - Kleurrijk Geloven ds. Corry Nicolay: De kracht van Sara.