content image

Geandewei 16 - 2022

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 9 september. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Schreeuw - Meditatie Reinder de Roos: Het ware geluk - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Geloofswaarheden en geloofswaarden - Geloofsgetuige Viktor Emil Frankl - Byldspraak Willem Wilstra: Harmke  Rhode - Actueel dr. Jan Dirk Wassenaar: Broeder zon - Actueel ds. Dirk Lof: De Wereldraad van Kerken - In Memoriam Kees de Kort: De Dick Bruna van de Bijbel is overleden.