content image

Geandewei 16-2023

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 september. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Hou de kerkdienst 's middags | Bijbel ds Jeroen van Olffen: Een God die 'Ik Ben' heet | Interview met studentenpastor Petra Prins door Alex Riemersma: 'Ik zie God in de gezichten van de mensen' | Byldspraak - Willem Wilstra: Foarbede | Persoonlijk Nelleke Berntsen: Er ging echt iets mis... | Boekbesprekingen: Het numineuze en een Palestijnse predikant | Paulus en Silas door Maurice Wielenga: Vanuit de binnenste kerker Gods lof zingen.