content image
content image

Geandewei 17-2019

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 20 september en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 27 september.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Simmerwille - Meditatie ds. Peter Smilde: Bewerken en bewaren - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Gods onbegrijpelijke genade - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 23:1 - De kerkdienst (19) De inzetting van het ‘Avondmaal’ - Geloofsgetuige Dorothee Sölle - Bonhoeffer en Micha 6:8: Alleen d o e n past bij de wil van God - Collecteren:Een moment van betekenis