content image

Geandewei 17 - 2021

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 24 september en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 1 oktober 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Misschien wisten zij alles al - Meditatie dr. René de Reuver: Zorg voor de schepping! - Kleine groepen in de kerk ds. Peter Smilde: 'Deze groep is voor mij het lijntje naar de kerk' - Byldspraak Willem Wilstra: Woestyn - Fryske Bibel: Sympoasium oer lienwurden - Inspiratiefestival: Geloof snuiven op Terschelling - Geloofsgetuige Karel Heiko Miskotte - Column Jannie Dijkstra: Zelfzuchtigheid - ‘De Arme Kant’ en Kleurrijk Fryslân: Symposium over ‘deugen’ - Confessionele Beweging en Gereformeerde Bond: Arnold Huijgen spreekt - In de supermarkt... ds. Corry Nicolay: Gochem met lef en mazzel - Fries Leerhuis Olterterperkring: Seizoen in de herkansing