content image

Geandewei 17-2023

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 22 september en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 29 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: 'Wat als de wind komt...' | Meditatie Karin van den Broeke: Ga mee! | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Heidelbergse Catechismus, Zondag 2 | Byldspraak Willem Wilstra: Betzada-Betesda | Groene Kerken Leeuwarden - Ljouwert, door Alex Riemersma: Duurzaam en vreugdevol leven | Column Jannie Shacholi: Dokters en verpleegsters | De joodse wortels van het diaconaat door Piet van Midden: De naaste is er een zoals jij