content image
content image

Geandewei 18-2019

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 4 oktober en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 11 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: Geef ons een wereld waarin niemand gelooft?? - Meditatie ds. Corry Nicolay: Het wonder van kleuren - Inleiding Pieter Lootsma: De duif neemt een andere route - Byldspraak  Willem Wilstra: Mjitstokjes - Dorpskerkenbeweging: Waar water stroomt, daar is leven - Geloofsgetuige: Petrus Hofstede de Groot - Boekbespreking: In het labyrinth van Mozes - Kerkorde: Het ‘kennen en horen’ (1)