content image

Geandewei 18-2020

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 oktober en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 oktober.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Van bovenaf - Meditatie dr. René de Reuver: Wat het woord genade ons leert - Dorpskerkenbeweging Jolanda Tuma: Stroomversnelling - Gastcolumn Jan-Dirk Wassenaar: Alsof ik uit de dood was opgestaan - Byldspraak Willem Wilstra: Eventide - Geloofsgetuige John Woolman - Elias Annes Borger: Een Jouster dorpsjongen die theoloog en dichter werd.