content image

Geandewei 18 - 2022

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 7 oktober en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o op vrijdag 14 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Aan alles komt een eind - Meditatie Rudie Koetje: Waterval - Actueel ds. Peter Smilde: Volgelingen van Jezus gaan niet met pensioen: 'Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn' -  Geloofsgetuige Desmond Mpilo Tutu - Byldspraak Willem Wilstra: Nije dei - Jubilerende stichting: Camelia: 25 jaar steun aan Panti Asih (in de editie Dokkum: terugblik op Jeugdevent Ternaard en Zingend naar de Zondag is terug) - Actueel Jolanda Tuma: Oude Kerken, Open ruimte voor stilte en bezinning - Geschiedenis Rink Visser; Wladimir Svjatoslavitsj van Kiev: Van heiden tot heilige