content image

Geandewei 18 - 2023

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 6 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 13 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Columm René Romijn: Genant? - Meditatie ds. Inge de Rouwe: De strategie van David - Persoonlijk Jolanda Tuma: Ruimte voor bestaans-on-zekerheid - Byldspraak Willem Wilstra: Preekstoel - Het mysterie in Psalm 119 (4) ds Doede Wiersma: Zich het mysterie eigen maken - Gebarendominee Martin Visser: Luisteren naar doven - Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: Bekker komt opnieuw tot leven.