content image

Geandewei 19-2020

Geandewei 19 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 23 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen.

Column Gryt van der Galiën:  'In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid' - Meditatie ds. A.M. Roest: De kerkdeur een klapdeur - Bijbel dr. Jan Dirk Wassenaar: #DOESLIEF - Column Jannie Dijkstra: Vooroordelen - Byldspraak Willem Wilstra: Gefoel - Coronamaatregelen: Woord van bemoediging door ds. Marco Batenburg - Geloofsgetuige Abraham Kuyper - Actueel ds. S. Boukes: Offers brengen, een christelijke gedachte in coronatijd