content image

Geandewei 2 - 2021

Geandewei 2 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 22 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 29 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Verbinding - Meditatie Wiebe Feddema: Opleven om te kunnen sterven - Actueel Nelleke Berntsen: It is well with my soul - Geloofsgetuige Philipp Jakob Spener - Byldspraak Willem Wilstra: Himelsk - Het Goede Leven (deel 1) ds. Peter Smilde: Zintuigen - Column Jannie Dijkstra: Een nieuw jaar - Psalm 91 Maurice C.J. Wielenga: Gij zijt mijn toevlucht - Corona-advies: Stop helemaal met zingen