content image

Geandewei 2 - 2022

Geandewei 2 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 21 januari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 28 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Ach, die zonden - Meditatie Wiebe Feddema: In Gods zegen is alles gelegen - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Jezus is Heer en Hij alleen! Over de eindtijd en de laatste dingen - Geloofsgetuige Mahalia Jackson - Byldspraak Willem Wilstra: Raven - Actueel dr. Jan Dirk Wassenaar: De vergrijsde kerk als gegeven - Column Jannie Shacholi: Samen zijn - Actueel ds. René de Reuver: Het belang van bidden: Zonder gebed verstomt onze ziel - Achtergrond Maurice C.J. Wielenga: Psalm 1, de mens en de levensboom