content image

Geandewei 20-2020

Geandewei 20 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Een zwart-wit-begrip - Meditatie Jan de Jongh: Heilige plaatsen - De stichting Friedenstimme Nederland: Die struikelden zijn met sterkte omgord - Byldspraak Willem Wilstra: Minske sin, in minskelibben - De kerkrentmeesters (1): In de schaduw van de kerkenraad - Geloofsgetuige Agnes Sanford - Aanbevolen: Voltooid leven, Pilgrim Fathers, Bonhoeffer, gebeden, talen van liefde