content image

Geandewei 20-2023

Geandewei 20 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 november en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 november 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Jannie Schacholi: Communicatie | Meditatie Wiebe Feddema: Ontmoeten en verbinden | De Razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944, Maurice Wielenga: Goed moment om rechteloosheid te gedenken | Byldspraak Willem Wilstra: God-god | Oer de kânsel fan Kimwert (Ynlieding) Tonko Ufkes: Neitinke oer âlde ferhalen | Poëzie Jan Dirk Waddenaar: Herfst | Kleurrijk Geloven Corry Nicolay: Kinderen van Abraham.