content image

Geandewei 21-2020

Geandewei 21 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 november en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 20 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: 'k Zag twee beren - Meditatie ds. Wybren de Jong: Hoe gaat het met uw ziel? - Eeuwigheidszondag ds. Herman F. de Vries: Leven is groter dan de dood - Byldspraak Willem Wilstra: Libbenslinen - Pastorale brief ds. Wim Beekman: We verlangen weer onbevangen te vieren - De kerkrentmeesters (2) In de schaduw van de kerkenraad - Geloofsgetuige Paolo dall'Oglio - Memoriecultuur: De zielenheilsmarkt in kaart gebracht - Dorpskerkenbeweging: Wortelen