content image

Geandewei 21 - 2021

Geandewei 21 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 november en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 november 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Wie wordt je naaste? - Meditatie Rob van Essen : De wereld redden? - Actueel Jolanda Tuma: Zingeving en spiritualiteit in de samenleving - Geloofsgetuige Eugenius Bossilkov - Byldspraak Willem Wilstra: Slachtmoanne - De alfa en de omega, dr. Jan Dirk Wassenaar: Hoe God verscheen in Jorwert - Column Jannie Dijkstra: Toekomst - Actueel ds. Peter Smilde: De preek van ds. P.J. Visser en de Great Reset.