content image

Geandewei 3-2020

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 31 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 7 februari 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Eigen weg - Meditatie ds. Geert van Wieren: God lijkt het niet uit te maken - Ontdekkingstocht in de wereld van de kinderbijbels (1) door Peter Smilde: De Babybijbel - Byldspraak Willem Wilstra: Sacheus - Dorpskerkenbeweging: In gesprek over de toekomst - Geloofsgetuige: Haik Hovsepian Mehr - Column Jannie Dijkstra: Woorden - De kerkdienst (23, slot) Koffie, thee en wat er van de Maaltijd over is