content image

Geandewei 3 - 2023

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 februari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o op vrijdag 10 februari 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Collumn Tettie Stiemsma: De gelikenis van de wite kofjekanne - Meditatie ds. Dirk Lof: Zo leert de Catechismus - Actueel ds. Peter Smilde: Vrij en onbevreesd in verwarrende tijden! - Geloofsgetuige: Dom Hélder Câmara - Byldspraak Willem Wilstra: De kat yn de gerdinen - Polarisatie (1) Alex Riemersma: Aanjagers, volgers en beroepsneutralen - Persoonlijk Jolanda Tuma: Buiten de muren van de put wacht het leven - Achtergrond Rink Visser: Pilgrim Fathers, toen en nu