content image

Geandewei 4-2020

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 14 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 21 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: WWJD - Meditatie ds. Peter Smilde: Zin en onzin van ziek zijn - Roepen in de woestijn: Het christelijke getuigenis vandaag (ds. S. Boukes) - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 93 : 2 en 3 - Ontdekkingstocht in de wereld van de kinderbijbels (2): Betrouwbaarheid en inkleuring - 75 jaar: Overleven na de Holocaust - Geloofsgetuige Paulus Hermanus Borgers - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking: De meeste mensen deugen? -