content image

Geandewei 4 - 2021

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 februari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Schaatsend naar het Koninkrijk - Meditatie ds. Geert van Wieren: Anti-Psalm 1 - Een Nazaret-manifest ds. S. Boukes: Zijn met - Geloofsgetuige Sophie Scholl - Byldspraak Willem Wilstra: Kanaän - Het goede leven (3) ds. Peter Smilde: Gezindheid en eigenzinnigheid - Boekenrubriek Aanbevolen  - Actueel Maurice C.J. Wielenga: Het verwilderde volk