content image

Geandewei 4 - 2022

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 25 februari 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Letterlijk gebeurd? - Meditatie ds. Inge de Rouwe: Houd moed! - De heiligverklaring van Titus Brandsma, ds. Herman F. de Vries: Zelfs een protestant wordt geroerd - Byldspraak Willem Wilstra: Tabor - Nijkleaster: Bouw klooster Westerhûs is begonnen - Bemoediging voor (nieuwe) ambtsdragers ds. Marco Batenburg: Gedragen en geleid - Geloofsgetuige Martin Bucer - 'Kom verder!' (2) dr. Jan Dirk Wassenaar: De Doorbraak en de Partij van de Arbeid.