content image

Geandewei 4 - 2023

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 17 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 24 februari 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: C.M.T.S. - Meditatie Ronald Bouw: Hou vol! - Persoonlijk Maurice C.J. Wielenga: Een vrolijk hart bevordert de genezing - Geloofsgetuige Johannes Cassianus - Byldspraak Willem Wilstra: David en Goliath - Polarisatie (2) Alex Riemersma: De verbindende rol die kerken kunnen spelen - Mensen enthousiast maken Ben Tiggelaar: Vijf tips voor werving