content image
content image

Geandewei 5-2019

Geandewei 5 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 maart en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 8 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Anders Rozendal: Achter de muzyk oan - Meditatie ds. Jurgen van den Herik: Crisis? What crisis? - Achtergrond ds. Alco Meesters: Zeven maal zeventig keer vergeven - Fotokollum Willem Wilstra: Lucht - De kerkdienst (13): Driemaal is scheeprecht: de preek - Geloofsgetuige Gisbertus Voetius - Classis Fryslân: Veel besluiten op vergadering - Paulus' passie in de Efezebrief: Een hart dat klopt voor de eenheid.