content image

Geandewei 5 - 2020

Geandewei 5 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 februari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Tsjerke yn 'e eftertún - Meditatie Wiebe Feddema: Tijd is geld, maar is geld ook tijd? - Actueel Berend Kamphuis : De mensheid verdraagt weinig werkelijkheid - Byldspraak - Willem Wilstra: Biddei - Ontdekkingtocht in de wereld van kinderbijbels (3)
Kinderbijbels voor doeners - Geloofsgetuige Anne Frank - Expect: Onderweg met studenten - Paasgroeten voor gevangenen: Actie iets anders dan anders