content image

Geandewei 6-2020

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 maart en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 20 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Nacht en stormgedruis - Meditatie ds. Anne Henk Boschma: Een toren vertelt - Actueel Jolanda Tuma: Dorpskerkenbeweging in beweging - Byldspraak  Willem Wilstra: Psalm 91 : fers 1 en 8 - Ontdekkingtocht in de wereld van kinderbijbels (4)
Kinderbijbels en ik? - Geloofsgetuige Koos Koster - Actueel ds. Gerard Rinsma: Geradicaliseerde rancune