content image

Geandewei 6 - 2021

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 maart 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Hel en hemel - Meditatie Leo Blees: Ons kruisdragen is volgen - Actueel Herman F. de Vries: Eenzaam samenkomen - Geloofsgetuige Jonathan Edwards - Byldspraak Willem Wilstra: Blessum - Actueel Jolanda Tuma: Rondje om de kerk  - Nije Fryske Bibeloersetting: Micha, Kolossers en Efeziërs binne klear.