content image

Geandewei 6 - 2022

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: It widske - Meditatie ds. Dirk Lof: Een menigte geloofsgetuigen - Actueel ds. Peter Smilde: Hoe bevalt De Nieuwe Bijbelvertaling21? - Geloofsgetuige Gregorius de Grote - Byldspraak Willem Wilstra: Wûnderlik barren - Persoonlijk Jolanda Tuma: Zorg voor de ziel - Oekraïne, Karin van den Broeke: Een kijkje op de kerkelijke kaart - Inspiratie Leo Fijen: Vreugdevolle overgave aan God