content image
content image

Geandewei 7-2019

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 maart en in de edities Leeuwarden en Dokkum e.o. op vrijdag 5 april.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Laat niets je in verwarring brengen - Meditatie ds. Alfons van Vliet: Vasten - Persoonlijk Nelleke Berntsen: De wet van God - Byldspraak (foarhinne Fotokollum) Willem Wilstra: Palmpeaske - De kerkdienst (14): Wat doen we na de preek? - Geloofsgetuige Frans van der Lugt - Dierenverhaal Pieter Lootsma: De ooievaar - Bonhoeffers mensbeeld: Een vurig verlangen naar integer mens zijn.